Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Inne 2021

  1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku na terenie Gminy Frysztak
  2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Frysztak wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań:
  3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Frysztak na 2021 rok:
  4. Raport o stanie Gminy Frysztak za 2020 rok. 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-07 13:22przez:
Opublikowano:0000-00-00 14:54przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1065

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.