Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2022-2030

Szanowni Mieszkańcy Gminy

Wójt Gminy Frysztak poddaje pod konsultacje projekt Strategii Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2020-2030.

Projekt strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Politykę Obszarów Zagrożonych Trwałą Marginalizacją oraz Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie 2030

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2022-2030, sugestie i uwagi dotyczące projektu można zgłaszać za pomocą formularza, który po wypełnieniu należy przesłać na adres ug@frysztak.pl,  wypełniony formularz można również przesłać poprzez ePUAP na adres skrytki /7jq3nk40a7/SkrytkaESP, lub dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak. Swoje sugestie i uwagi można przekazać również za pomocą platformy konsultacji społecznych Gminy Frysztak pod adresem https://frysztak.wdialogu.pl/konsultacje/konsultacja/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-gminy-frysztak-na-lata-2022-2030

Konsultacje trwają w dniach od 04.07.2022 do 08.08.2022.

W dniu 02.08.2022 w godzinach od 10.00 do 13.00 w budynku Urzędu Gminy Frysztak odbędzie się dyżur konsultacyjny, podczas którego można również przekazać swoje sugestie.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-07-04 15:41przez:
Opublikowano:2022-07-04 15:59przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1635

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.