RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.24.2020

16.02.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni i przyłączami dla części miejscowości Cieszyna oraz miejscowości Pułanki z przełączeniem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Cieszyna do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Pułanki – (aneks), na działkach nr ew. 160/1, 160/2, 160/3, 161/3, 161/4, 341/1, 341/2, 342/3, 342/4, 351/1, 351/2, 366/1, 367/3, 367/5, 367/7, 368, 515, 602/6, 602/7, 603/1, 603/4 i 614, obręb ew. Pułanki.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.23.2020

11.02.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku handlowo-usługowego, realizowana na działkach nr ew. 252/2 i 272/1, obr. ew. Frysztak.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.22.2020

04.02.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, realizowana na działkach nr ew. 52, 54/1, 54/2 i 535/4, obr. ew. Frysztak.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.21.2020

04.02.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, realizowana na działkach nr ew. 1362/1, 1362/2 i 1363, obr. ew. Lubla.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.20.2020

04.02.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowana na działkach nr ew. 168/3, 168/2, 168/1, 169, 170/2, 170/1, 163/6, 163/5, 163/16 i 163/15, obr. ew. Twierdza.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.19.2020

04.02.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowana na działkach nr ew. 389, 350/3, 388 i 390, obr. ew. Glinik Średni.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.24.2020

26.01.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni i przyłączami dla części miejscowości Cieszyna oraz miejscowości Pułanki z przełączeniem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Cieszyna do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Pułanki – (aneks), na działkach nr ew. 160/1, 160/2, 160/3, 161/3, 161/4, 341/1, 341/2, 342/3, 342/4, 351/1, 351/2, 366/1, 367/3, 367/5, 367/7, 368, 515, 602/6, 602/7, 603/1, 603/4 i 614, obręb ew. Pułanki.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.23.2020

19.01.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku handlowo-usługowego, realizowana na działkach nr ew. 252/2 i 272/1, obr. ew. Frysztak.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.17.2020

18.01.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, realizowana na działkach nr ew. 66 i 65/2, obr. ew. Lubla.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.21.2020

12.01.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, realizowana na działkach nr ew. 1362/1, 1362/2, 1363 w Lubli.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.20.2020

12.01.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowana na działkach nr ew. 168/3, 168/2, 168/1, 169, 170/2, 170/1, 163/6, 163/5, 163/16, 163/15 w Twierdzy.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.19.2020

12.01.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowana na działkach nr ew. 389, 350/3, 388 i 390 w Gliniku Średnim.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.24.2020

12.01.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni i przyłączami dla części miejscowości Cieszyna oraz miejscowości Pułanki z przełączeniem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Cieszyna do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Pułanki – (aneks), na działkach nr ew. 160/1, 160/2, 160/3, 161/3, 161/4, 341/1, 341/2, 342/3, 342/4, 351/1, 351/2, 366/1, 367/3, 367/5, 367/7, 368, 515, 602/6, 602/7, 603/1, 603/4 i 614, obręb ew. Pułanki.



Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 63 408