RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.9.2021

30.07.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, realizowana na działkach nr ew. 766/1 i 766/2, obr. ew. Cieszyna.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.8.2021

29.07.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji deszczowej i wylotu kanalizacji do cieku wodnego na działkach nr ewid. 44/1, 378, 379, 380/1 i 384 w ramach przebudowy drogi gminnej nr 112165R (ul. Nowa) i przyległych dróg wewnętrznych, obr. ew. Frysztak, jedn. ew. Frysztak.

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

20.07.2021

 Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, że nie jest możliwe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p. n. „Rozbudowa ujęcia i pobór wód podziemnych dla potrzeb Polonea Zdrój Sp. z o. o. za pomocą nowo odwierconych studni POL-3, POL-4 i POL-5, ujmujących paleogeński poziom wodonośny i zlokalizowanych na działkach nr ewid.1217 i 1211/2 w miejscowości Stępina, gm. Frysztak”

obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

16.07.2021

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postepowania, że dniu 13 lipiec 2021 r. na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53, 00113 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1125 w obrębie Lubla, Gmina Frysztak”.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.7.2021

08.07.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku handlowo-usługowego, realizowana na działkach nr ew. 1158/9, 1158/5, 1005, 539/4 i 539/7, obr. ew. Lubla.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.6.2021

08.07.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, realizowana na działkach nr ew. 93, 99/2, 17, 98/5 i 98/6, obr. ew. Kobyle.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.5.2021

08.07.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, realizowana na działkach nr ew. 93, 99/2, 17, 98/5 i 98/6, obr. ew. Kobyle

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji

08.07.2021

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postępowania iż w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa ujęcia i pobór wód podziemnych dla potrzeb Polonea Zdrój Sp. z o. o. za pomocą nowo odwierconych studni POL-3, POL-4 i POL5, ujmujących paleogeński poziom wodonośny i zlokalizowanych na działkach nr ewid. 1217 i 1211/2 w miejscowości Stepina, gm. Frysztak”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.8.2021

05.07.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji deszczowej i wylotu kanalizacji do cieku wodnego na działkach nr ewid. 44/1, 378, 379, 380/1 i 384 w ramach przebudowy drogi gminnej nr 112165R (ul. Nowa) i przyległych dróg wewnętrznych, obr. ew. Frysztak, jedn. ew. Frysztak.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.4.2021

23.06.2021

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV na potrzeby oświetlenia ul. Ks. Wojciecha Blajera na działkach nr ew. 81/2, 218, 221/9, 222 i 223/1, obr. ew. Frysztak

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.7.2021

14.06.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, realizowana na działkach nr ew. 1158/9, 1158/5, 1005, 539/4 i 539/7, obr. ew. Lubla.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.6.2021

14.06.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, realizowana na działkach nr ew. 93, 99/2, 17, 98/5 i 98/6, obr. ew. Kobyle.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.5.2021

14.06.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, realizowana na działkach nr ew. 171/2, 182/2, 183/2, 187/10 i 187/12 obr. ew. Twierdza.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.4.2021

14.06.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV na potrzeby oświetlenia ul. Ks. Wojciecha Blajera na działkach nr ew. 81/2, 218, 221/9, 222 i 223/1, obr. ew. Frysztak.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.4.2021

31.05.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV na potrzeby oświetlenia ul. Ks. Wojciecha Blajera na działkach nr ew. 81/2, 218, 221/9, 222 i 223/1, obr. ew. Frysztak.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 63 409