RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.12.2021

22.11.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowana na działkach nr ew. 1732/2 i 1732/1, obr. ew. Lubla.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.20.2021

19.11.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa budynku wiejskiego o garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubli na działkach nr ew. 1170 i 1173, obr. ew. Lubla.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji

18.11.2021

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 250 w obrębie Lubla, Gmina Frysztak”

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

18.11.2021

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że nie jest możliwe wydanie decyzji dla PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 250 w obrębie Lubla, Gmina Frysztak”

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.15.2021

09.11.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, realizowana na działkach nr ew. 65/2, 65/3, 67/1 i 68/1, obr. ew. Lubla.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.14.2021

09.11.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowana na działkach nr ew. 187/6, 187/7, 187/13, 187/12, 188/1 i 188/3, obr. ew. Twierdza.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.13.2021

09.11.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowana na działkach nr ew. 385, 392/2, 392/9, 392/10 i 392/12, obr. ew. Pułanki.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.12.2021

28.10.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowana na działkach nr ew. 1732/2 i 1732/1 obr. ew. Lubla.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.14.2021

26.10.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowana na działkach nr ew. 187/6, 187/7, 187/13, 187/12, 188/1 i 188/3, obr. ew. Twierdza.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.15.2021

26.10.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, realizowana na działkach nr ew. 65/2, 65/3, 67/1 i 68/1, obr. ew. Lubla.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.13.2021

25.10.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowana na działkach nr ew. 385, 392/2, 392/9, 392/10 i 392/12, obr. ew. Pułanki.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.12.2021

13.10.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowana na działkach nr ew. 1732/2 i 1732/1 obr. ew. Lubla.

Postanowienie o zawieszeniu postepowania

07.10.2021

 Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z . o. o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1125 w obrębie Lubla, Gmina Frysztak”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości

16.09.2021

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację odnośnie postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji Elektrowni Jądrowej Mochovce, Blok 3 i częściowo urządzeń wspólnych dla Bloku 3 i 4

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

13.09.2021

 Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 r. z późn. zm.) Gmina Frysztak informuje, że zamierza zawrzeć bezpośrednio umowę na wykonywanie usług w publicznym transporcie zbiorowym na trasie Frysztak – Huta Gogołowska – Stępina (Chytrówka) – Frysztak.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 64 115