RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.1.2020

20.03.2020

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, realizowana na działkach nr ew. 203/8, 203/9, 203/17 i 203/18, obr. ew. Glinik Dolny.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17.03.2020 r. znak: WPN.6320.2.5.2020.KCh.5

18.03.2020

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o przystąpieniu od opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 w częściach leżących poza gruntami Lasów Państwowych, położonego w województwie podkarpackim, powiecie brzozowskim, gminach Domaradz, Haczów, powiecie Krosno, gminie Krosno; powiecie krośnieńskim, gminach Korczyna, Krościenko Wyżne, Rymanów, Wojaszówka; powiecie rzeszowskim, gminach: Boguchwała, Lubenia; pow. Rzeszów, gm. Rzeszów; powiecie sanockim, gminie Besko; powiecie strzyżowskim, gminach: Czudec, Frysztak, Niebylec Strzyżów, Wiśniowa.

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło...

11.03.2020

 WÓJT GMINY FRYSZTAK podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania „PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY FRYSZTAK NA LATA 2020-2023 Z PERSPEKTYWĄ DO 2035”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.1.2020

04.03.2020

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, realizowana na działkach nr ew. 203/8, 203/9, 203/17 i 203/18, obr. ew. Glinik Dolny.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.19.2019

03.03.2020

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa słupowej stacji transformatorowej Twierdza 3 wraz ze złączem kablowym ZK-SN oraz odcinkami linii energetycznych kablowych SN i nN jako nawiązanie do istniejących linii kablowych SN i nN na działkach nr ew. 275/4, 282/8, 282/9, 282/4 i 282/2, obr. ew. Twierdza.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce polegająca na budowie chodnika od km 35+087 do km 36+308 w m. Lubla”

03.03.2020

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postępowania, że w dniu 27 luty 2020 r. na wniosek pana Andrzeja Prajsnar Pełnomocnika Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wRzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce polegająca na budowie chodnika od km 35+087 do km 36+308 w m. Lubla”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

27.02.2020

 Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości informację że w dniu 14.02.2020 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ew. 1722, obręb Cieszyna”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

27.02.2020

 Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości informację że w dniu 14.02.2020 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ew. 1725, obręb Cieszyna”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak zawiadamiające o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

13.02.2020

w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek pana Przemysława Kołodziej, Pełnomocnika Zarządu firmy Standard Power Development Sp. z o. o. Sp. k. ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa 2 odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW (każda) wraz z infrastrukturą techniczną na części działek nr ew. 1722, 1725” oraz wydaniem
postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Wójt Gminy Frysztak zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak zawiadamiające o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

13.02.2020

w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek pana Przemysława Kołodziej, Pełnomocnika Zarządu firmy Standard Power Development Sp. z o. o. Sp. k. ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa 2 odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW (każda) wraz z infrastrukturą techniczną na części działek nr ew. 1722, 1725” Wójt Gminy Frysztak wydał postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.19.2019

12.02.2020

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: .: Budowa słupowej stacji transformatorowej Twierdza 3 wraz ze złączem kablowym ZK-SN oraz odcinkami linii energetycznych kablowych SN i nN jako nawiązanie do istniejących linii kablowych SN i nN na działkach nr ew. 275/4, 282/8, 282/9, 282/4 i 282/2, obr. ew. Twierdza.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.18.2019

11.02.2020

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lubli oraz budowa przewiązki łączącej halę z budynkiem Zespołu Szkół w Lubli na działce nr ew. 1173, obr. ew. Lubla.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.19.2019

04.02.2020

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa słupowej stacji transformatorowej Twierdza 3 wraz ze złączem kablowym ZK-SN oraz odcinkami linii energetycznych kablowych SN i nN jako nawiązanie do istniejących linii kablowych SN i nN na działkach nr ew. 275/4, 282/8, 282/9, 282/4 i 282/2, obr. ew. Twierdza.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Spółce Elementy Budowlane Frysztak Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego

04.02.2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Spółce Elementy Budowlane Frysztak Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. pobór wody podziemnej ze studni zlokalizowanej na działce nr ewid. 282/9 w m. Twierdza, gm. Frysztak

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.18.2019

23.01.2020

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lubli oraz budowa przewiązki łączącej halę z budynkiem Zespołu Szkół w Lubli na działce nr ew. 1173, obr. ew. LublaOpublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 51 900