RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.7.2019

24.10.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 1956 i 1957, obr. ew. Lubla.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.10.2019

23.10.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ew. 680/1, 680/2, 681/7, 684, 687/1, 687/2 i 688/2, obr. ew. Glinik Średni.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.9.2019

23.10.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ew. 402/1, 402/2, 402/3, 403 i 404, obr. ew. Glinik Średni.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.13.2019

10.10.2019

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr ewid. 72/9, obr. ew. Twierdza.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.12.2019

09.10.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 255/1, 255/2, 257, 258, 263, 264/1, 264/2, 268/4, obr. ew. Pułanki.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.10.2019

09.10.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ew. 680/1, 680/2, 681/7, 684, 687/1, 687/2, 688/2 obr. ew. Glinik Średni.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.9.2019

09.10.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ew. 402/1, 402/2, 402/3, 403 i 404, obr. ew. Glinik Średni.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.7.2019

09.10.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 1956 i 1957, obr. ew. Lubla.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.8.2019

09.10.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 2002/1, 2002/4, 2003/1, 2082, 2092, 2093, 2094 i 2095/5, obr. ew. Lubla.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.11.2019

08.10.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gliniku Dolnym (PSZOK)” w zakresie:
1. Budowa utwardzonego placu o powierzchni ok. 0,13 ha.
2. Budowa ogrodzenia i oświetlenia terenu.
3. Budowa kanalizacji deszczowej.
4. Budowa fundamentu pod kruszarkę szczękową (instalacja do odzysku odpadów).
5. Budowa wiaty magazynowej,
wraz z przebudową istniejącego zjazdu na zjazd publiczny z drogi gminnej wewnętrznej na części działki nr ew. 108/5 wyznaczonej na załączniku nr 1 konturem ABCDEFA, obręb ew. Glinik Dolny.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.11.2019

01.10.2019

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gliniku Dolnym
w zakresie:
1. Budowa utwardzonego placu o pow. ok. 0,13 ha,
2. Budowa ogrodzenia terenu i oświetlenia terenu,
3. Budowa kanalizacji deszczowej,
4. Budowa fundamentu pod kruszarkę szczękową (instalację do odzysku odpadów),
5. Budowa wiaty magazynowej,
wraz z przebudową istniejącego zjazdu na zjazd publiczny z drogi gminnej wewnętrznej na część działki nr ewid. 108/5 wyznaczonej na załączniku nr 1 konturem ABCDEFA, obręb Glinik Dolny.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.6.2019

01.10.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 157, 203/6, 203/8, 203/9, 203/17, 203/18, 203/33, 203/34, 203/47, 204/7 i 204/11, obręb Glinik Dolny.

Informacja o przystąpieniu do realizacji zadania pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

19.09.2019

Informuję, że Gmina Frysztak przystąpiła do realizacji zadania w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie p. n. „Odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak polegający na zbieraniu, ważeniu, ładowaniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu tych odpadów”

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz złożenia uwag i wniosków

18.09.2019

W związku z trwającą procedurą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza” Wójt Gminy Frysztak zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości:
1. Zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy
2. Składania uwag i wniosków w terminie od 19.09.2019r. do 18.10.2019r.

»» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.13.2019

17.09.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr ewid. 72/9, obr. ew. Twierdza.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 56 601