RSS
szukaj
RSS
A A A K

obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

28.02.2019

 Frysztak, 27-02-2019 r.

Gpr.6733.14.2018


OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 27-02-2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa kablowej sieci energetycznej średniego napięcia 15 kV od istniejących stanowisk słupowych nr 11 i 12 linii elektroenergetycznej 15 kV relacji Strzyżów – Krosno do stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Frysztak w obszarach oznaczonych na załączniku nr 1 konturami ABCDEFGHIJKA i LŁMNOPRDTL na działkach nr ewid, 1725/2, 1725/1, 1643/3, 1638/1, 1635, 1726/3 i 1726/2, obr. ew. Lubla.

Postępowanie było prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, działającej przez Pełnomocnika p. Marcina Kretuńskiego.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w tutejszym urzędzie pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż Jan Ziarnik

Treść Obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 28.02.2019

Dokument oglądany razy: 113
« inne obwieszczenia i informacje