RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.5.2018

12.09.2018

 Frysztak, 10-09-2018 r.

Gpr.6733.5.2018


OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10-09-2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 392/6, obr. ew. Cieszyna.

Postępowanie było prowadzone na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w tutejszym urzędzie pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.


Wójt Gminy Frysztak
mgr inż Jan Ziarnik

Treść Obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 12.09.2018

Dokument oglądany razy: 90
« inne obwieszczenia i informacje