RSS
szukaj
RSS
A A A K

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

07.09.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Stępina - Jaworek - Giera - Chytrówka dz. nr ewid. 733, 404 w km 0+055 -1+260 wraz z przebudową przepustu w km 0+132 w miejscowości Stępina”
o tym, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał w dniu 05-09-2018 r. Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu materiału dowodowego wystarczającego do wydania decyzji.
Z dokumentacją można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 46, w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  1. Treść obwieszenia
Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 07.09.2018

Dokument oglądany razy: 92
« inne obwieszczenia i informacje