RSS
szukaj
RSS
A A A K

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

30.04.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 112159 R Frysztak - Sztukówka - Gogołów - Januszkowice e km 8+280 - 10+540 wraz z przebudową przepustu w km 9+552 w miejscowości Gogołów."
o tym, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał w dniu 27-04-2018 r. Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu materiału dowodowego wystarczającego do wydania decyzji.
Z dokumentacją można zapoznać się w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko RDOŚ w Rzeszowie w pok. nr 42 (al. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w godzinach pracy RDOŚ w Rzeszowie.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 30.04.2018

Dokument oglądany razy: 124
« inne obwieszczenia i informacje