RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.7.2017

08.01.2018

 Frysztak, 05-01-2018 r.

Gpr.6733.7.2017


OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 05-01-2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa linii kablowej niskiego napięcia od stacji transformatorowej Frysztak 10 do złącza kablowego na budynku sklepu „Góra” na działkach nr ew. 281/3, 252/2, 276, 275, 272/1 i 272/2 (na załączniku nr 1 kontur ABC…PRA), obr. ew. Frysztak.

Postępowanie było prowadzone na wniosek
PGE Dystrybucja S.A., działającej przez Pełnomocnika – Pana Jacka Sieńko.


Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w tutejszym urzędzie pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż Jan Ziarnik

Treść Obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 08.01.2018

Dokument oglądany razy: 184
« inne obwieszczenia i informacje