RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.4.2017

16.08.2017

 Frysztak, 16-08-2017 r.

Gpr.6733.4.2017


OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 16-08-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki nr ew. 392/13, części działki nr ew. 392/14, części działki nr ew. 392/15 i części działki nr ew. 392/16, oznaczonych na załączniku nr 1 konturem ABCDEFGHIJKLA obr. ew. Cieszyna.

Postępowanie było prowadzone na wniosek
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka.


Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w tutejszym urzędzie pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Treść Obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 16.08.2017

Dokument oglądany razy: 75
« inne obwieszczenia i informacje