RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.3.2017

28.07.2017

 Frysztak, 28-07-2017 r.

Gpr.6733.3.2017

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 28-07-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV relacji Strzyżów-Krosno od słupa nr 163 do stacji transformatorowej „Glinik Dolny 1” wraz z odgałęzieniami, na działkach:
– obręb ew. Pułanki: 533 i 534;
– obręb ew. Frysztak: 1, 271, 276, 297, 314/2, 260/2, 269, 273, 275, 286, 293/5, 169, 374, 366, 368, 277, 278, 279/1, 280/4, 282/2, 283, 281/3, 285/3, 285/10, 285/6, 287, 293/4, 293/6, 252/2, 162/16, 162/14, 162/13, 280/3, 272/2, 221/9, 221/8 i 371;
– obręb Twierdza: 13/2, 12/1, 12/2, 19, 261/5, 260/3, 50/5, 49/3, 49/2, 50/7, 70, 77/1 i 77/2;
– obręb Glinik Dolny: 734/1, 482/14, 490/6, 482/17, 482/12 i 482/21

Postępowanie było prowadzone na wniosek
PGE Dystrybucja S.A., działającej przez Pełnomocnika, Pana Pawła Kalandyka.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w tutejszym urzędzie pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 28.07.2017

Dokument oglądany razy: 93
« inne obwieszczenia i informacje