RSS
szukaj
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 11.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych.

Uchwały 2014

Uchwały Rady Gminy Frysztak - 2014

 1. Nr XXXIX/291/2014 z dnia 28.01.2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/222/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 2. Nr XXXIX/292/2014 z dnia 28.01.2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy Frysztak na 2014 rok.
 3. Nr XXXIX/293/2014 z dnia 28.01.2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2014 - 2028.
 4. Nr XXXIX/294/2014 z dnia 28.01.2014 r. w sprawie likwidacji Związku Międzygminnego "Wisłok".
 5. Nr XXXIX/295/2014 z dnia 28.01.2014 r. w sprawie stwierdzenia zrzeczenia się członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
 6. Nr XXXIX/296/2014 z dnia 28.01.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 7. Nr XXXIX/297/2014 z dnia 28.01.2014 r. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS we Frysztaku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 8. Nr XL/298/2014 z dnia 28.02.2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
 9. Nr XL/299/2014 z dnia 28.02.2014 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2014 - 2028.
 10. Nr XL/300/2014 z dnia 28.02.2014 dotycząca zmiany uchwały Nr XXVIII/214/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Frysztak".
 11. Nr XL/301/2014 z dnia 28.02.2014 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 12. Nr XL/302/2014 z dnia 28.02.2014 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania pn. "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich" o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2014 r.
 13. Nr XL/303/2014 z dnia 28.02.2014 w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 14. Nr XL/304/2014 z dnia 28.02.2014 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2014 roku".


Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 11.03.2014
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 5 429