RSS
szukaj
RSS
A A A K

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.18.2019

11.02.2020

 Frysztak, 11-02-2020 r.

Gpr.6733.18.2019


OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11-02-2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lubli oraz budowa przewiązki łączącej halę z budynkiem Zespołu Szkół w Lubli na działce nr ew. 1173, obr. ew. Lubla.
Postępowanie prowadzone było na wniosek Gminy Frysztak.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niniejszą decyzją oraz dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 11.02.2020

Dokument oglądany razy: 38
« inne obwieszczenia i informacje