RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.19.2019

04.02.2020

 Frysztak, 04-02-2020 r.

Gpr.6733.19.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się, że 9 grudnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
w imieniu której działa pełnomocnik: Pan Marian Mularz

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa słupowej stacji transformatorowej Twierdza 3 wraz ze złączem kablowym ZK-SN oraz odcinkami linii energetycznych kablowych SN i nN jako nawiązanie do istniejących linii kablowych SN i nN na działkach nr ew. 275/4, 282/8, 282/9, 282/4 i 282/2, obr. ew. Twierdza.

W dniu 04-02-2020 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pok. nr 16, w godz. urzędowania zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Tel. 017 27 77 110 wew. 316, mail: magda.sliwka@ug.frysztak.pl.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 04.02.2020

Dokument oglądany razy: 38
« inne obwieszczenia i informacje