RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

21.01.2020

 Frysztak, 20-01-2020 r.

Gpr.6733.49.2019

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 72 ust 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)

WÓJT GMINY FRYSZTAK
podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 20-01-2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa kabiny lakierniczej oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków usługowych (handel) na blacharnię i lakiernię na działce nr ew. 8/2, obręb ew. Frysztak.

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, pok. nr 16, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, w dniach od 21.01.2020 do 03.02.2020 r.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 21.01.2020

Dokument oglądany razy: 58
« inne obwieszczenia i informacje