RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji

04.10.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał w dniu 04-10.2018 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Lubla – Bukowy Las – Musiał – Knap – Glinik Dolny dz. nr ewid. 1253,1291 w km 0+011-1+161 wraz z przebudową przepustów w km 0+350, 0+729, 1+158 w miejscowości Lubla”.
Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju nr 46 oraz siedzibie Urzędu Gminy Frysztak, w godzinach pracy tych Urzędów.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  1. Treść obwieszczenia
Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 04.10.2018

Dokument oglądany razy: 69
« inne obwieszczenia i informacje