RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.3.2018

08.08.2018

 Frysztak, 01-08-2018 r.

Gpr.6733.3.2018


OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 01-08-2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa oświetlenia drogi powiatowej na działkach nr ewid. 494/3, 494/4, 495/2, 505, 506/2, 507/3, 508/2, 524, 525, 526, 536/2, 537, 538/1, 538/3, 544, 546, 547, 548/1 obręb ew. Glinik Średni.

Postępowanie było prowadzone na wniosek Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w tutejszym urzędzie pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż Jan Ziarnik

Treść Obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 08.08.2018

Dokument oglądany razy: 77
« inne obwieszczenia i informacje