RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.5.2017

18.10.2017

 Frysztak, 18-10-2017 r.

Gpr.6733.5.2017

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 18-10-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu STY7001_B, w skład której wchodzą:
- stalowa wieża kratowa o wysokości do 56 m n.p.t.;
- dziewięć anten sektorowych;
- pięć anten radioliniowych;
- urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zlokalizowane w szafach aparaturowych u podnóża wieży kratowej oraz drogi kablowe łączące urządzenia sterujące z antenami;
- instalacja zasilająca i odgromowa;
- ogrodzenie;
na części działki nr ew. 140 oznaczonej na Załączniku nr 1 konturem ABCDA, obr. ew. Cieszyna.

Postępowanie było prowadzone na wniosek Spółki P4 Sp. z o. o., działającej przez Pełnomocnika – Pana Andrzeja Bartosińskiego.


Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w tutejszym urzędzie pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż Jan Ziarnik

Treść Obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 18.10.2017

Dokument oglądany razy: 45
« inne obwieszczenia i informacje