RSS
szukaj
RSS
A A A K

Informacja o złożonych ofertach dotyczących realziacji zadań publicznych przez jednostki OSP z terenu gminy Frysztak

18.09.2017

 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn zm.) Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dniu 18.09.2017 r. do Urzędu Gminy Frysztak wpłynęło pięć ofert dotyczących realizacji zadań publicznych przez jednostki OSP z terenu gminy Frysztak.

Treść ofert:
1. Oferta Pułanki
2. Oferta Stępina
3. Oferta Cieszyna
4. Oferta Widacz
5. Oferta Glinik Górny

Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 18.09.2017

Dokument oglądany razy: 447
« inne obwieszczenia i informacje