RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie Gpr 6220.1.2017

21.03.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postepowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna - Stępina - Huta Gogołowska w km 3+300-4+600 wraz z przebudową mostów w km 3+308 i w km 4+711 oraz przebudową przepustu w km 10+205 w miejscowościach Stępina i Huta Gogołowska".

Z treścią dokumentów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Frysztak ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak, pok. 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie 1 dnia od dnia otrzymania przedmiotowego zawiadomienia.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów.

Treść obwieszczenia

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 21.03.2017

Dokument oglądany razy: 95
« inne obwieszczenia i informacje