RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o udostępnieniu informacji Gpr.604.19.2017

03.03.2017

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z poźniejszymi zmianami).

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Frysztak.

Treść ogłoszenia

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 03.03.2017

Dokument oglądany razy: 115
« inne obwieszczenia i informacje