RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.1.2017

03.03.2017

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 31 stycznia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie,
działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku usługowo-handlowo-produkcyjnego na działkach nr ew. 22/1, 22/3 i 33/17, obr. ew. Glinik Dolny i działce nr ew. 496/4, obr. ew. Frysztak, jedn. ew. Frysztak.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pok. nr 16, w godz. urzędowania zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Tel. 017 27 77 110 wew. 316, mail: magda.sliwka@ug.frysztak.pl.

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 03.03.2017

Dokument oglądany razy: 138
« inne obwieszczenia i informacje