RSS
szukaj
RSS
A A A K

Zarządzenia 2006

Zarządzenia Wójta Gminy - 2006

  1. Nr I/372/2006 z dnia 02.01.2006 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
  2. Nr I/373/2006 z dnia 02.01.2006 w sprawie ustalenia zasad zbywania drewna pozyskanego w lasach stanowiących własność Gminy Frysztak.
  3. Nr I/374/2006 z dnia 20.02.2006 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2006r.
  4. Nr I/375/2006 z dnia 20.02.2006 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
  5. Nr I/376/2006 z dnia 22.02.2006 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
  6. Nr I/377/2006 z dnia 22.02.2006 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich na okres dłuższy niż trzy lata.
  7. Nr I/378/2006 z dnia 28.02.2006 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2006r.
  8. Nr I/379/2006 z dnia 03.03.2006 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej.
  9. Nr I/380/2006 z dnia 15.03.2006 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005r.
  10. Nr I/381/2006 z dnia 31.03.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
  11. Nr I/382/2006 z dnia 10.04.2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na zadanie gminne pn. "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Frysztak, Gogołów, Lubla".
  12. Nr I/383/2006 z dnia 10.04.2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na zadanie gminne pn. "Promocja Gminy".
  13. Nr I/384/2006 z dnia 11.04.2006 w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich na 2006 rok.
  14. Nr I/385/2006 z dnia 28.04.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006r.
  15. Nr I/386/2006 z dnia 12.05.2006 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich na okres dłuższy niż trzy lata.
  16. Nr I/387/2006 z dnia 26.05.2006 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót remontowo- budowlanych.
  17. Nr I/388/2006 z dnia 19.05.2006 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego.
  18. Nr I/389/2006 z dnia 26.05.2006 w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy na 2006r.
  19. Nr I/390/2006 z dnia 31.05.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
  20. Nr I/391/2006 z dnia 31.05.2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej w Gliniku Górnym.
  21. Nr I/392/2006 z dnia 07.06.2006 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2007 - 2011 kredytu długoterminowego w kwocie 2.134.991,70 zł.
  22. Nr I/393/2006 z dnia 14.06.2006 w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt oraz ich części.
  23. Nr I/394/2006 z dnia 14.06.2006 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług Komunalnego basenu Kąpielowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
  24. Nr I/395/2006 z dnia 21.06.2006 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich na okres dłuższy niż trzy lata.
  25. Nr I/396/2006 z dnia 30.06.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
  26. Nr I/397/2006 z dnia 03.07.2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  27. Nr I/398/2006 z dnia 05.07.2006 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  28. Nr I/399/2006 z dnia 20.07.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
  29. Nr I/400/2006 z dnia 26.07.2006 w sprawie nabycia gruntu w miejscowości Frysztak.
  30. Nr I/401/2006 z dnia 31.07.2006 w sprawie wynajmu lokalu w budynku wiejskim w Widaczu.
  31. Nr I/402/2006 z dnia 31.07.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
  32. Nr I/403/2006 z dnia 02.08.2006 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Frysztak.
  33. Nr I/404/2006 z dnia 02.08.2006 w sprawie przeprowadzenia w 2006 roku kontroli przestrzegania procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonania wydatków w jednostkach podległych.
  34. Nr I/405/2006 z dnia 07.08.2006 w sprawie nabycia gruntu w Stępinie.
  35. Nr I/406/2006 z dnia 07.08.2006 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich na okres dłuższy niż trzy lata.
  36. Nr I/407/2006 z dnia 09.02.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Lubla.
  37. Nr I/408/2006 z dnia 09.08.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Frysztak.
  38. Nr I/409/2006 z dnia 09.08.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Frysztak.
  39. Nr I/410/2006 z dnia 09.08.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Frysztak.
  40. Nr I/411/2006 z dnia 09.08.2006 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej do gruntów mienia gminnego w miejscowości Glinik Dolny.
  41. Nr I/412/2006 z dnia 08.09.2006 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich na okres dłuższy niż trzy lata.
  42. Nr I/413/2006 z dnia 16.08.2006 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich na okres dłuższy niż trzy lata.
  43. Nr I/414/2006 z dnia 16.08.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Cieszyna.
  44. Nr I/415/2006 z dnia 16.08.2006 w sprawie powołania gminnej komisji ds. szacowania strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, związanych z klęską suszy w 2006 roku.
  45. Nr I/416/2006 z dnia 25.08.2006 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.
  46. Nr I/417/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
  47. Nr I/418/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2007 - 2011 pożyczki długoterminowej w kwocie 242.000,00 zł.
  48. Nr I/419/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
  49. Nr I/420/2006 z dnia 29.09.2006 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót remontowo- budowlanych.
  50. Nr I/421/2006 z dnia 29.09.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
  51. Nr I/422/2006 z dnia 29.09.2006 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2007 - 2011 pożyczki długoterminowej w kwocie 192.00,00 zł.
  52. Nr I/423/2006 z dnia 19.10.2006 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2007 - 2011 pożyczki długoterminowej w kwocie 192.00,00 zł.
  53. Nr I/424/2006 z dnia 30.10.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Lubla.
  54. Nr I/425/2006 z dnia 30.10.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Dolny.
  55. Nr I/426/2006 z dnia 31.10.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
  56. Nr I/427/2006 z dnia 02.11.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Górny.
  57. Nr I/428/2006 z dnia 07.11.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak.
  58. Nr I/429/2006 z dnia 09.11.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
  59. Nr I/430/2006 z dnia 15.11.2006 w sprawie projektu budżetu gminy na 2007r.
  60. Nr I/431/2006 z dnia 30.11.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
  61. Nr I/433/2006 z dnia 30.11.2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na świadczeniu usług opiekuńczych na terenie gminy Frysztak w latach 2007 - 2010.
  62. Nr I/434/2006 z dnia 15.11.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Stępina.
  63. Nr I/435/2006 z dnia 29.11.2006 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
  64. Nr I/436/2006 z dnia 30.11.2006 w sprawie nabycia gruntu w Gliniku Dolnym.
  65. Nr I/1/2006 z dnia 06.12.2006 w sprawie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych.
  66. Nr I/2/2006 z dnia 12.12.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
  67. Nr I/4/2006 z dnia 29.12.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie.
  68. Nr I/5/2006 z dnia 29.12.2006 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.


Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 16.10.2012
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 26 078