RSS
szukaj
RSS
A A A K

Uchwały 2003

Uchwały Rady Gminy - 2003

  1. Nr V/31/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
  2. Nr V/32/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie określenia liczby punktów sprzedały napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
  3. Nr V/33/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie unieważnienia uchwały zebrania wiejskiego-wyborczego sołectwa Pułanki z dnia 12 stycznia 2003 roku dotyczącej wyboru sołtysa wsi oraz zarządzenia ponownych wyborów.
  4. Nr V/34/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.
  5. Nr V/35/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Zespołu Szkół w Stępinie.
  6. Nr V/36/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Zespołu Szkół w Lubli.
  7. Nr V/37/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie obciążenia nieruchomości.
  8. Nr V/38/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2001 w gminie Frysztak (wieś Stępina).
  9. Nr V/39/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wobec Wójta Gminy Frysztak.
  10. Nr V/40/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
  11. Nr V/41/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.
  12. Nr VI/42/2003 z dnia 28.03.2003 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok".
  13. Nr VI/43/2003 z dnia 28.03.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
  14. Nr VI/44/2003 z dnia 28.03.2003 w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.
  15. Nr VI/45/2003 z dnia 28.03.2003 w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Zespołu Szkół w Gogołowie.
  16. Nr VI/46/2003 z dnia 28.03.2003 w sprawie uchwalenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Frysztak do korzystania z bezpłatnych posiłków.
  17. Nr VII/47/2003 z dnia 22.04.2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
  18. Nr VIII/48/2003 z dnia 30.04.2003 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r.
  19. Nr VIII/49/2003 z dnia 30.04.2003 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2002 r.
  20. Nr VIII/50/2003 z dnia 30.04.2003 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
  21. Nr VIII/51/2003 z dnia 30.04.2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
  22. Nr VIII/52/2003 z dnia 30.04.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
  23. Nr VIII/53/2003 z dnia 30.04.2003 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
  24. Nr IX/54/2003 z dnia 16.05.2003 w sprawie uchwalenia programu gospodarczego Gminy Frysztak na lata 2003-2006.
  25. Nr IX/55/2003 z dnia 16.05.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
  26. Nr IX/56/2003 z dnia 16.05.2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Frysztak.
  27. Nr IX/57/2003 z dnia 16.05.2003 w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
  28. Nr XI/58/2003 z dnia 25.06.2003 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Twierdza.
  29. Nr XI/59/2003 z dnia 25.06.2003 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
  30. Nr XI/60/2003 z dnia 25.06.2003 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę.
  31. Nr XI/61/2003 z dnia 25.06.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
  32. Nr XI/62/2003 z dnia 25.06.2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak.
  33. Nr XII/63/2003 z dnia 12.09.2003 w sprawie budżetu gminy na 2003r.
  34. Nr XII/64/2003 z dnia 12.09.2003 w sprawie powołania zespołu dla opracowania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
  35. Nr XII/65/2003 z dnia 12.09.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2003 rok.
  36. Nr XII/66/2003 z dnia 12.09.2003 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego "WISŁOK".
  37. Nr XII/67/2003 z dnia 12.09.2003 w sprawie złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego.
  38. Nr XIII/68/2003 z dnia 03.10.2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzyżowie na kadencję 2004 - 2007.
  39. Nr XIII/69/2003 z dnia 03.10.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2003 rok.
  40. Nr XIII/70/2003 z dnia 03.10.2003 w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
  41. Nr XIII/71/2003 z dnia 03.10.2003 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.
  42. Nr XIII/72/2003 z dnia 03.10.2003 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
  43. Nr XIV/73/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie wstrzymania realizacji niektórych wieloletnich programów inwestycyjnych.
  44. Nr XIV/74/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu ich kontroli i rozliczenia.
  45. Nr XIV/75/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2003 rok.
  46. Nr XIV/76/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.
  47. Nr XIV/77/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie wyrażenia zgody na użycie nazwy miejscowości "Stępina" w nazwie produkowanej wody mineralnej i źródlanej.
  48. Nr XIV/78/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie realizacji projektu pn. "Budowa Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych".
  49. Nr XIV/79/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego o nazwie "Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku" i nadania mu Statutu.
  50. Nr XIV/80/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.
  51. Nr XIV/81/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.
  52. Nr XIV/82/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Frysztak.
  53. Nr XIV/83/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Frysztak.
  54. Nr XV/84/2003 z dnia 30.12.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2003 rok.
  55. Nr XV/85/2003 z dnia 30.12.2003 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok.


Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 28.09.2012
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 20 159