RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak (ul. Sportowa) w km 0+500 – 0+759 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych

Zamówienie Publiczne , data składania ofert: 16.09.2019 10:00

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak (ul. Sportowa) w km 0+500 – 0+759 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych"

  1. Treść ogłoszenia
  2. SIWZ - Spis treści
  3. Rozdział I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców
  4. Rozdział II SIWZ - Formularz oferty z załącznikami
  5. Rozdział III SIWZ - STWiORB
  6. Rozdział IV SIWZ - Przedmiar robót
  7. Rozdział V SIWZ - Dokumentacja projektowa
  8. Rozdział VI SIWZ - Projekt umowy

Osoba odpowiedzialna: Piotr Stefanik

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 13.08.2019 13:39
Dokument oglądany razy: 58