RSS
szukaj
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 10.05.2018 14:30, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści dodano Opinie RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu

KONKURS OFERT Na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych

Zamówienie Publiczne , zakończony, nierozstrzygnięty

Wót Gminy Frysztak zaprasza do udziału w konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Frysztak na kwotę 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych) przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Frysztak na 2018 rok, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

 1. Treść ogłoszenia
 2. Pakiet informacyjny
 3. Informacja dotycząca akcji i poręczeń
 4. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
 5. Sprawozdania 2015
 6. Sprawozdania 2016
 7. Sprawozdania 2017
 8. Informacje o kredytach
 9. Uchwała Nr XXXIX/316/2017 z dnia 29.01.2018 r. uchwała budżetowa na rok 2018 Gminy Frysztak.
 10. Uchwała Nr XXXIX/317/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.
 11. Uchwała Nr XLII/347/2018 z dnia 30.04.2018 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.
 12. Uchwała Nr XLII/349/2018 z dnia 30.04.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 13. Zarządzenie Nr IV/211/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
 14. Zarządzenie Nr IV/325/2018 z dnia 30.03.2018 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Banaś

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 10.05.2018 14:30
Dokument oglądany razy: 158