RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.1.2017

19.04.2017

Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 778) zawiadamiam, że w dniu 19-04-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku usługowo-handlowo-produkcyjnego na działkach nr ew. 22/1, 22/3 i 33/17, obr. ew. Glinik Dolny i działce nr ew. 496/4, obr. ew. Frysztak, jedn. ew. Frysztak.

Postępowanie było prowadzone na wniosek
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w tutejszym urzędzie pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.


Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 19.04.2017

Dokument oglądany razy: 116
« inne obwieszczenia i informacje