RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Frysztak

28.03.2017

Wójt Gminy Frysztak informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Frysztak.

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Frysztak informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Frysztak . Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 28.03. – 26.04.2017 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji oraz wskazanie określonych działań (zadań, projektów, przedsięwzięć), które w średnioterminowej perspektywie winny doprowadzić do ograniczenia zjawisk kryzysowych na tych obszarach i zdynamizowania procesów rozwoju – zarówno tych miejsc, jak i całej gminy.

  1. Treść obwieszczenia
  2. Projekt uchwały
  3. Mapka1
  4. Mapka2
  5. Mapka3
  6. Mapka4
  7. Raport z diagnozy
  8. Formularz zgłaszania uwag
  9. Ankieta do badań społecznych
Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 28.03.2017

Dokument oglądany razy: 233
« inne obwieszczenia i informacje