RSS
szukaj
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 29.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych.

Zarządzenia 2018

Zarządzenia Wójta Gminy Frysztak - 2018

 1. Nr IV/289/2018 z dnia 02.01.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 2. Nr IV/290/2018 z dnia 02.01.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 3. Nr IV/291/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie zatrudnienia na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 4. Nr IV/292/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie udzielenia pełnomicnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 5. Nr IV/293/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.
 6. Nr IV/294/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do wydawania decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych.
 7. Nr IV/295/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Frysztak zatrudnionych na podstawie umowy o pracę".
 8. Nr IV/296/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak.
 9. Nr IV/297/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Gminie Frysztak.
 10. Nr IV/298/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkoleń obronnych w 2018 r.
 11. Nr IV/299/2018 z dnia 18.01.2018 w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie.
 12. Nr IV/300/2018 z dnia 22.01.2018 w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 13. Nr IV/301/2018 z dnia 22.01.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi zastepującemu Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie.
 14. Nr IV/302/2018 z dnia 22.01.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi zastepującemu Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 15. Nr IV/303/2018 z dnia 30.01.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i odziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Frysztak jest organem prowadzącym.
 16. Nr IV/304/2018 z dnia 30.01.2018 w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli pklacówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak na rok 2018.
 17. Nr IV/305/2018 z dnia 30.01.2018 w sprawie powołania komisji w celu uporządkowania dokumentacji z przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Gminy Frysztak.
 18. Nr IV/306/2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 19. Nr IV/307/2018 z dnia 12.02.2018 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania  wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2018 r.
 20. Nr IV/308/2018 z dnia 14.02.2018 w sprawie przynania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2018 r.
 21. Nr IV/309/2018 z dnia 14.02.2018 w sprawie nabycia gruntu.
 22. Nr IV/310/2018 z dnia 21.02.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wołonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku.
 23. Nr IV/311/2018 z dnia 21.02.2018 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2018 roku.
 24. Nr IV/312/2018 z dnia 23.02.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 25. Nr IV/313/2018 z dnia 27.02.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiące własność Gminy Frysztak w miejcowościach: Cieszyna, Pułanki, Lubla, Widacz.
 26. Nr IV/315/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 27. Nr IV/316/2018 z dnia 02.03.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia trybu sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ.
 28. Nr IV/318/2018 z dnia 12.03.2018 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert o przyznanie dotacjietu gminy na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn. "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020".
 29. Nr IV/319/2018 z dnia 12.03.2018 zmieniające zarządzenie Nr I/159/2009 z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 30. Nr IV/320/2018 z dnia 13.03.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku.
 31. Nr IV/321/2018 z dnia 15.03.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 32. Nr IV/323/2018 z dnia 15.03.2018 w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2018 r.
 33. Nr IV/324/2018 z dnia 29.03.2018 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Frysztak w 2018 r. na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn. "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020".Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 29.03.2018
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 6 879