RSS
szukaj
RSS
A A A K

Wersje archiwalne: Obwieszczenia Wójta Gminy Frysztak o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy FRYSZTAK

Ta wiadomość nie była zmieniana